İnsan Kaynakları Politikamız

Sahip olduğumuz en önemli değerin İnsan Kaynağımız olduğunu biliyoruz…

Biz çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile ilişkilerimizi değerlerimize uygun şekilde kuruyor ve sürdürüyoruz…

Dolayısı ile de tüm İnsan Kaynakları politikalarımızı bu temel değerlerimiz çerçevesinde kuruyoruz.

İşe Alım

Yapabilmenin inanmak ve bilmekten geçtiğini biliyoruz…

İşe Alım süreçlerimizde adaylarımıza görev tanımlarını, beklentilerimizi açık ve net olarak paylaşıyor ve adayımızı doğru tanıyabilmek için de kendisini rahat hissedebileceği ortamlar yaratmaya özen gösteriyoruz.Tüm adaylarımızın bilgileri ve yetkinlikleri paralelinde doğru iş tanımlarında görev aldıklarında ve şirketimizin değerlerine inandıklarında yapabileceklerini biliyoruz.

Eğitim ve Gelişim Planlaması

Çalışanlarımızın görevlerini yerine getirebilmeleri için bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatları sunma sorumluluğu taşıdığımızı biliyoruz..

Hedeflerimiz doğrultusunda eğitim programlarımızı, çalışanlarımızı daha verimli kılmak ve şirketimizi geliştirmek üzere tasarlıyoruz.

Ücret ve Yan Haklar

Ücret ve Yan Hakların tüm çalışanlarımız için adil, sektör dinamiklerine duyarlı ve performansı ödüllendiren bir yapıda olması gerektiğine inanıyor ve uyguluyoruz.

Toplumsal Duyarlılık Çalışmaları & Etkinlikler

İçinde yaşadığımız çevre ve toplumun korunması ve gelişmesi için yapılan her türlü çalışmanın içinde bulunmaktan büyük keyif alıyoruz…

Sivil toplum örgütleriyle ya da gönüllü çalışmalarımız ile birlikte farklı alanlardaki sosyal sorumluluk projelerine destek vermeyi işimizin doğal bir parçası sayıyoruz.

Yaratıcılık

Esneklik &
Değişime Uyum

Ekip Çalışması
ve İş birliği

Sonuç
Odaklılık

Müşteri
Odaklılık

İletişim ve İşbirliği