uygulama-1280x933.jpeg

AC  sürücüler, motor hız kontrolörleri olarak rollerinin yanı sıra motor koruma cihazları olarak da çalışabilir. Bazı değişken frekanslı sürücüler,  üretici tarafından önceden kurulmuş kısa devre korumasına sahiptir. Bu sigortaların seçimi ve boyutlandırılması, bir arıza durumunda yarı iletken koruması için kritiktir. Bir arıza durumunda sigortaların hızlı çalışmasını sağlamak için değişken frekanslı sürücü için sigortaları takarken veya değiştirirken VFD üreticisinin tavsiyelerine uyulmalıdır.

Çoğu ac sürücü uygulamasında, VFD’nin kendisi motor için aşırı yük koruması sağlar. Bununla birlikte, besleme kablosu değişken frekanslı sürücü yerleşik koruması ile korunamaz. VFD’ler, aşağıdakiler gibi birçok karmaşık koruyucu işlevi içerir:

  • Akım sınırlaması ve aşırı akım koruması
  • Kısa devre koruması
  • Düşük gerilim ve aşırı gerilim koruması
  • Toprak hatası koruması
  • Güç kaynağı faz hatası koruması
  • Motor sargı sıcaklığını algılayarak motor termal koruması

Değişken frekanslı bir sürücü aşırı yük koruması için onaylanmadığında veya VFD’den birden fazla motor beslendiğinde, bir veya daha fazla harici aşırı yük rölesi sağlanmalıdır. En yaygın uygulama, üç fazı da koruyacak ve tek fazlamaya karşı koruyacak bir motor aşırı akım rölesi kullanmaktır.

AC motorlarda, yükü tahrik eden motor yerine yük yavaşlama sırasında motoru çalıştırdığında aşırı enerji üretilir. Bu enerji VFD’ye geri döner ve artan bir DC bara voltajına neden olur. Bu voltajı çok yükselirse, VFD hasar görür. Tasarıma bağlı olarak, değişken frekanslı bir sürücü bu fazla enerjiyi dirençler aracılığıyla veya AC besleme kaynağına yönlendirebilir.

Dinamik frenleme kullanıldığında, VFD, fazla enerjiyi absorbe etmek için DC baraya bir frenleme direnci bağlar. Daha küçük güçteki motorlar için direnç, VFD’nin içine yerleştirilmiştir. Frenleme dirençleri, artan ısı yükünü dağıtmak için daha büyük güce sahip motorlar için kullanılır.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Saypro Ofisi

Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sok. Metropol Plaza C1 Blok Kat:9 No:169
Ataşehir - İSTANBUL
+90 216 593 11 11

www.saypro.com.tr

saypro@saypro.com.tr

Bizi Takip Ediyor Musunuz?

Yeni ürünlerimizden ve kontrol sistemleri konularındaki bilgileri takip etmek için sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz.